Tư vấn pháp lý thành lập doanh nghiệp

Lượt xem: 109 lượt xem
In:

Hỗ trợ cho các khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp trong quá trình thành lập doanh nghiệp mới hoặc mở rộng quy mô hiện có

Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp gồm các hoạt động: Tư vấn về quy trình pháp lý để thành lập doanh nghiệp, giúp các chủ doanh nghiệp đăng ký các giấy tờ, chứng chỉ và giấy phép cần thiết, tư vấn về các quy định thuế và pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

Tâm Minh hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị và xử lý các thủ tục pháp lý, đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan chức năng như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải Quan, Bảo hiểm Xã hội và các cơ quan liên quan khác.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn pháp lý thành lập doanh nghiệp của Tâm Minh còn cung cấp các lời khuyên và hướng dẫn để giúp khách hàng hiểu rõ về các quy định pháp luật và các thủ tục liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ các quy định và tránh được các rủi ro pháp lý.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thành lập doanh nghiệp của Tâm Minh giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, nỗ lực và chi phí trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các giấy tờ và chứng chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chia sẻ:

0932324898
Liên hệ